Manisha Pandey

Dr Manisha Pandey

Manisha Pandey

Designation  Lecturer

Doctor of Philosophy (Pharmacy) 2015 (UKM), Master of Pharmacy (Pharmaceutics) 2007 (Uttar Pradesh Technical University, Lucknow), Bachelor of Pharmacy 2003 (Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra)

School / Centre

School of Pharmacy

Department

Pharmaceutical Technology

Division

Pharmacy

Education & Training

(What) (Where) (Year)

Skills & Expertise

formulation development

KPT/JPT(R/010/3/0186)09/2023
KPT/JPT(R2/721/6/0033)09/2026
KPT/JPT(R2/721/6/0025)03/2023
KPT/JPT(R2/724/6/0010)01/2023
KPT/JPT(R2/727/6/0050)09/2026
KPT/JPT(R2/442/6/0003)01/2023
KPT/JPT(R2/442/6/0003)01/2023
KPT/JPT(R2/726/6/0021)09/2022
KPT/JPT(R/726/6/0011)06/2022
KPT/JPT(R2/421/6/0011)09/2022
KPT/JPT(R2/545/6/0014)09/2022

KPT/JPT(R2/311/6/0013)09/2022
KPT/JPT(R/726/6/0054)08/2026
KPT/JPT(R2/721/6/0059)01/2027
KPT/JPT(R/723/6/0125)04/2020
KPT/JPT(R2/723/6/0101)01/2024
KPT/JPT(R2/721/6/0025)03/2023
KPT/JPT(R/720/7/0077)09/2020
KPT/JPT(R-CDL/442/7/0001)01/2022
KPT/JPT(R/545/7/0078)07/2022
KPT/JPT(R2/720/7/0049)06/2026

KPT/JPT(R/721/8/0043)01/2020
KPT/JPT(N/727/7/0051)03/2024
KPM/JPT(N/145/7/0064)09/2020
KPM/JPT(N/145/7/0066)09/2020
KPM/JPT(N/145/7/0070)09/2020
KPT/JPT(N/724/7/0019)06/2021
KPT/JPT(N/726/7/0030)02/2023
KPT/JPT(N/721/7/0071)03/2022
KPT/JPT(N/345/7/1082)9/2023
KPT/JPT(N/345/7/1085)10/2023
KPT/JPT(N/345/7/1090)12/2023


Cert No: KLR 0500119