Then Yoon Yee

Dr Then Yoon Yee

Then Yoon Yee

Designation  Lecturer

Doctor of Philosophy 2015 (UPM), Master of Science in Polymer Chemistry 2011 (UPM), Bachelor of Science (Honours) Major in Petroleum Chemistry 2007 (UPM)

School / Centre

School of Pharmacy

Department

Pharmaceutical Chemistry

Division

Pharmacy

Professional Network

KPT/JPT(R/010/3/0186)09/2023
KPT/JPT(R2/721/6/0033)09/2026
KPT/JPT(R2/721/6/0025)03/2023
KPT/JPT(R2/724/6/0010)01/2023
KPT/JPT(R2/727/6/0050)09/2026
KPT/JPT(R2/442/6/0003)01/2023
KPT/JPT(R2/442/6/0003)01/2023
KPT/JPT(R2/726/6/0021)09/2022
KPT/JPT(R/726/6/0011)06/2022
KPT/JPT(R2/421/6/0011)09/2022
KPT/JPT(R2/545/6/0014)09/2022

KPT/JPT(R2/311/6/0013)09/2022
KPT/JPT(R/726/6/0054)08/2026
KPT/JPT(R2/721/6/0059)01/2027
KPT/JPT(R/723/6/0125)04/2020
KPT/JPT(R2/723/6/0101)01/2024
KPT/JPT(R2/721/6/0025)03/2023
KPT/JPT(R/720/7/0077)09/2020
KPT/JPT(R-CDL/442/7/0001)01/2022
KPT/JPT(R/545/7/0078)07/2022
KPT/JPT(R2/720/7/0049)06/2026

KPT/JPT(R/721/8/0043)01/2020
KPT/JPT(N/727/7/0051)03/2024
KPM/JPT(N/145/7/0064)09/2020
KPM/JPT(N/145/7/0066)09/2020
KPM/JPT(N/145/7/0070)09/2020
KPT/JPT(N/724/7/0019)06/2021
KPT/JPT(N/726/7/0030)02/2023
KPT/JPT(N/721/7/0071)03/2022
KPT/JPT(N/345/7/1082)9/2023
KPT/JPT(N/345/7/1085)10/2023
KPT/JPT(N/345/7/1090)12/2023


Cert No: KLR 0500119